කොළඹ පුද්ගලයින් 130 දෙනෙක් අතුරුදහන් වෙලා 1989 වසරේ දී කොළඹ ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 130 දෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බව අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය පවසනවා. එම කාර්යාලය  පසුගිය දින කිහිපයේ මන්නාරම, මාතර, මුලතිව්, ත්‍රිකුණාමලය, යාපනය, සහ කිලිනෙච්චිය යන දිස්ත්‍රික මුල් කර ගනිමින්   අතුරුදන්වූ පවුල්වල සාමාජිකයින් හමුවී සාකච්ඡා කිරිම සිදු කර ඇති අතර, ඊයේ දිනයේ ද ස්නාහිර පළාතේ අතුරුදන්වූ පවුල්වල සාමාජිකයින් හමුවී සාකච්ඡාවක් සිදු කර තිබෙනවා. මෙම වැඩසටහන ඉදිරි සති කිහිපය තුළ ද දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ද පැවැත්විමට කටයුතු කරන බවයි ඔහුන්  වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.
Powered by Blogger.