හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාව 2 කට අඩු කරයි


 හිටපු අමාත්‍යවරුන්ගේ ආරක්ෂාව 2 දක්වා අඩු කරීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ජනපති නියමයෙන් පොලිස්පතිවරයාගේ උපදෙස් මත මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ. මීට පෙර අමාත්‍යවරයෙකුගේ ආරක්ෂාව සඳහා නිලධාරීන් 7 දෙනෙකු යොදවා තිබුණා. ඒ අනුව ඔවුන්ට අද (30) සිට මන්ත්‍රීවරයෙකුට ලැබෙන ආරක්ෂාව හිමිවනු ඇතී.
Powered by Blogger.