බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටීමෙන් 50 කට වැඩි පිරිසක් තුවාල update - Photosහම්බන්තොට ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රදේශයේදී බස් රථ දෙකක් මුහුණට මුහුණ ගැටී තිබෙනවා. අනතුරින් තුවාල වූ 50 කට වැඩි පිරිසක් ලුණුගම්වෙහෙර සහ දෙබරවැව රෝහල්වලට ඇතුළත් කර ඇති  බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ. ඒ අතර කුඩා දරුවන් ද සිටින බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.Powered by Blogger.