ශ්‍රී ලංකාවේ ෆේස්බුක් ගිණුම් 5කින් එක් ගිණුමක් ව්‍යාජයි
ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියන 4.5ක ජනතාවක් ෆේස්බුක් ගිණුම් පරිහරණය කරන බවට නවතම දත්ත වලින් හෙළි වී ඇති බව  සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසනවා. ඔහුන් පෙන්වා දෙන්නේ එම ගිණුම් වලින් ගිණුම් 20%ක් ව්‍යාජ එවා බවට දත්ත ලැබී ඇති බවයි.

එමෙන්ම  ශ්‍රී ලංකාව තුළ ෆේස්බුක් ගිණුම් 67%ක්  පුරුෂ පක්ෂය පරිහරණය කරන බව ද 33%ක් කාන්තාවන් පරිහරණය කරන බවද සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන්වා දෙනවා.

ඒ  අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ අන්තර්ජාලය, මුහුණුපොත හා විද්‍යුත් උපාංග සඳහා ඇබ්බැහිය ඉහළ ප්‍රතිශතයක් විය හැකි බවත් එය සොයාගැනීම සඳහා කටයුතු කල යුතුව ඇති බවයි  සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.Powered by Blogger.