ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකුගේ අඟල් 6යේ සුරුට්ටුව පාර්ලිමේතුවම ගඳ ගස්සවයි
ශ‍්‍රී ලංකාවේ දුම්වැටි භාවිතය අවම කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් දියත් කර ඇති මොහොතක ආණ්ඩුවේම ප්‍රබල ඇමතිවරයෙකු පාර්ලිමේන්තුවේ සිය කාමරයේදී විශේෂිත සුරුට්ටු වර්ගයක් නිතරම භාවිතා කරන බවට පාර්ලිමේන්තුවේ සේවකයන් පවසනවා.

මේ හේතුවෙන්  සේවකයන්ද අපහසුතාවයට පත්ව සිටින බව වාර්තා වෙන්නේ.  විදේශයකින් ගෙන්වන ලද අඟල් හයක් හතක් පමණ දිග මෙම සුරුට්ටු වර්ගය ඉතා දුර්ගන්ධයෙන් යුක්තයි.
ඇතැම් මැති ඇමැතිවරුන් මෙම ප්‍රබල ඇමතිවරයා හමුවීමට පාර්ලිමේන්තුව පැමිණි විට ඔහු ඇති බව දැන ගන්නේ ද  මෙම විශේෂ සුරුට්ටු දුර්ගන්ධයෙන් බවට ද අණාවරනය වෙනවා.

මෙම ඉවසිය නොහැකි ගඳ කාමරයේ පාපිසි මෙන්ම වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයෙන්ද වහනය වන බවයි සේවකයන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

මේ පිළිබඳව  නිසි ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නා ලෙස සේවකයන්, ජනාධිපති වරයාට ලිපියක් යැවීමට ද බලාපොරොත්තු වන බවයි ඔහුන් කියා සිටියේ.
Powered by Blogger.