පණු රෝගය සඳහා ලබා දුන් බෙහෙත් පෙත්තක් 6 හැවිරිදි දරුවෙකුගේ ජීවිතය බිළිගනීපණු රෝගය සඳහා ලබා දුන් ඖෂධයක් උගුරේ සිරවී  දරුවෙකු මිය යාමේ පුවත්ක් ගලේවෙල ප්‍රදේශයෙන් වාර්ථා වෙනවා.

පණු රෝගය සඳහා ලබාදෙන පණු පෙත්තක් ඔහුගේ මව විසින් ලබා දී ඇති අතර, එය සිර වී  ශ්වසන අපහසුතාවයක් ඇතිවී ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය රෝහලට ඇතුළත් කරීමට ගෙන යන අතර තුර මෙම අවාසනාවන්ත සිදුධියට මූණ දුන් බවයි පවුලේ ඥාතීන් සඳහන් කළේ.


ගලේවෙල - ගංගොඩවත්ත ප්‍රදේශයේ පදිංචි 6 හැවිරිදි මෙම දරුවා ගලේවෙල ප්‍රාථමික විදුහලේ ඉගෙනුම ලබනවා.Powered by Blogger.