කෝටි ගණන් වලින් වැඩ කරන බස්නාහිර පළාත් සභාව එක්කෝටි හැටතුන් ලක්ෂයක එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් 875ක් සවිකරයි


කෝටි ගණන් වලින් වැඩ කරන බස්නාහිර පළාත් සභාව  තවත් වැඩකට අත ගසා තිබෙනවා. පසුගිය දා පැවති බස්නාහිර පළාත් සභා රැස්වීමේදී බස්නාහිර පළාත් සභාවේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මන්ත්‍රී සලෝචන ගමගේ මහතා සඳහන් කළේ  බස්නාහිර පළාත් සභා නව ගොඩනැගිල්ල සුවඳවත් කරන්නට රුපියල් 1,63,62,500ක් වැය කරමින් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් සවිකර ඇති බවයි.

මෙම එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් නැවත පිරවීමට එක් වතාවකට රුපියල් 26,25,000ක් වැය වන බවත්,  මහල් පහළොවකින් සමන්විත බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව ගොඩනැගිල්ලේ සෑම කාමරයකටම එක් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් යන්ත්‍රයක් සවිකර ඇති බවත් ඔහු කියා සිටියා.  කමිටු ශාලා වැනි ස්ථානවලට යන්ත්‍ර දෙකක් හෝ තුනක් සවිකර ඇති බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

 ඒ අනුව සමස්ත ගොඩනැගිල්ලට රුපියල් 18,700 බැගින් මිලදී ගත් එයාර් ෆ්‍රෙෂ්නර් යන්ත්‍ර 875ක් සවිකර ඇති අතර, මෙම යන්ත්‍ර සති තුනකට වතාවක් මාරු කළ යුතු බවයි බස්නාහිර පළාත් සභා  මන්ත්‍රී සලෝචන ගමගේ මහතා සඳහන් කළේ.

මෙම මුදල සභාවට එකතුවන ජනතා බදු මුදල්වලින් වැය වන බව පැවසූ සලෝචන ගමගේ මහතා මෙතෙක් කාලයක් සභා ගොඩනැගිල්ලට හෝ අමාත්‍යංශ කාර්යාලවලට හෝ එවැන්නක් නොතිබුණැයි කිසිදු ගැටලුවක් ඇති නොවූ බවද ඒනිසා එම මුදල පළාතේ ආබාධිත දරුවන්ගේ සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් හෝ යොදවා ජනතාවට සේවයක් කරන ලෙස ද කියි සිටියා.

Powered by Blogger.