අගවිනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප් මහතා අද විශ්‍රාම යයිමෙරට 45 වන අගවිනිසුරුවරයා ලෙස  පත් වූ අගවිනිසුරු ප්‍රියසාද් ඩෙප් මහතා අද(12) විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිතයි.  ඔහු අගවිනිසුරු ධූරයට පත් වූයේ පසුගිය වසරේ මාර්තු මස 02 වන දිනයි.

වසර හතලියකට වැඩි කාලයක් අධිකරණ සේවය  නියලී සිටි ඒ් මහතා 1978 වසරේ රජයේ අධිනීතිඥයෙකු ලෙස නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයට එක්ව ඇත. අනතුරුව 1989 වසරේ රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ නතතුරට පත්ව විය.

පසුව 1996 වසරේ රජයේ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් පදවියට පත් ප්‍රියසාද් ඩෙප් මහතා 2007 වසරේ රජයේ සොලිසිටර් ජනරාල් ධුරයට උසස්විමක් ලබා ඇති අතර, ඔහු 2011 වසරේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු ධුරයට පත් වී ඇත.

මේ අතර  නව අගවිනිසුරුවරයා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම අද සිදු කිරීමට නියමිතයි.
Powered by Blogger.