අද සිට ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු වැඩි වෙන්නේ මෙහෙමයි
වැඩි වූ ඉන්ධන මිලට සාපේක්ෂ අද සිට ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ඉහළ දැමීමට ත්‍රිරෝද රථ සංගම් තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම මිළ වැඩි වීම පිළිබඳව විවිධ සංගම් තම අභිමතය පරිදි වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, ජාතික ඒකාබද්ධ ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ සහ කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංගමයේ ලේකම් එල්. රෝහණ පෙරේරා මහතා පැවසුවේ, අද සිට තම සංගමය දෙවැනි කිලෝමීටරය සඳහා වන ගාස්තුව රුපියල් 5 කින් ඉහළ දමා ඇති බවයි.

එහෙත් ලංකා ස්වයං රැකියා වෘත්තිකයින්ගේ ජාතික ත්‍රිරෝද රථ සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා පැවසුවේ, අද සිට බස්නාහිර හා දකුණු පළාතේ පමණක් දෙවැනි කිලෝමීටරය සඳහා වන ගාස්තුව තම සංගමය රුපියල් 10 කින් ඉහළ දමා ඇති බවයි.

මේ අතර සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරන්ගේ හා හිමිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති සුදිල් ජයරුක් මහතා පැවසුවේ, මිල සූත්‍රයක් අනුසාරයෙන් ගාස්තු ඉහළ දැමීමට තම සංගමය තීරණය කර ඇත බවයි.

Powered by Blogger.