කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත ගොඩ බැසීමට පැමිණි චීන ගුවන් යානයක් හදිසියේ මත්තලින් ගොඩ බස්සවයිකටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත ගොඩ බැසීමට පැමිණි චීන ගුවන් යානයක් , ඊයේ හදිසියේ  මත්තල ගුවන් තොටුපොළ වෙත යොමු කිරීමට බළධාරීන් පියවර ගත්තා. ඒ කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ අවට ප්‍රදේශයට ඇති වී තිබූ අධික වැසි සහිත අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන්.

මගීන් 166 ක් සහ කාර්යය මණ්ඩලය 13 ක් සිටි, සී.ඒ- 425 දරන ගුවන් යානයි මෙලෙස  මත්තල ගුවන් තොටුපොළ වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගත්තේ.

 ගුවන් යානය රාත්‍රී 9.30 ට කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත ගොඩ බැසීමට නියමිතව තිබූ අතර,  එහෙත් එදින රාත්‍රී 10.30 ට පමණ මත්තල ගුවන් තොටුපොළට පැමිණියා.

අනතුරුව එම ගුවන් යානය තුළ සිටි මගීන් යානයෙන් පිටතට නොබැස සිටි අතර , යානයට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දී , යළිත් එම ගුවන් යානය අද අලුයම  1.10 ට කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ වෙත පැමිණියා
Powered by Blogger.