හදිස්සියේ බස් රථ වර්ජනයක්


සීමිත නැවතුම් හැර වෙනත් ස්ථානවලදී අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා මීගමුව-කඩවත බස් රථවලට මගීන් නංවා ගැනීමට විරෝධය පළ කරමින් ගනේමුල්ල - කඩවත මාර්ග අංක 123 සියලුම පුද්ගලික බස් රථ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අද(25) උදෑසන සිට අදාළ බස් රථ සේවකයින් වර්ජනයේ නියැලෙන අතර, මේ හේතුවෙන් මගී ජනතාව දැඩි පිඩාවට ලක්ව ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.
Powered by Blogger.