නීතිපතිවරයාගෙන් කථානායක වරයාට පිළිතුරුඅග්‍රාමාත්‍ය ධූරය පිළිබඳව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ නීතිපතිවරයාගේ භූමිකාවට අනුකූලව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම යෝග්‍ය නොවන බව නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පවසයි.

ඔහු කථානායකවරයා වෙත මේ බව දන්වා ඇත්තේ ලිපියකිනි. ඒ, පසුගිය 27 වන දා කථානායකවරයා කළ විමසීමට ප්‍රතිචාර දක්වමින්.
Powered by Blogger.