කොට්ටාව - මත්තෙගොඩ රාජ්‍ය බැංකුවක් කොල්ලකයි


කොට්ටාව - මත්තෙගොඩ පිහිටි රාජ්‍ය බැංකුවක් අද (26) පස්වරු 3 පමණ කොල්ලකා මුදල් සහ රන් භාණ්ඩ රැගෙන ගොස් තිබෙනවා.

කොල්ලය සඳහා  පැමිණි තුන්දෙනෙකු ගිනි අවි පෙන්වා එහි තිබූ රන් භාණ්ඩ සහ මුදල් කොල්ලකා පලා ගිය බවයි එහි සේවකයන් සඳහන් කළේ.

ඔවුන් රැගෙන ගිය මුදල් සහ රන් භාණ්ඩවල වටිනාකම මෙතෙක් තක්සේරු කර නැහැ.

Powered by Blogger.