විපක්ෂ නායක ධුරය අත්හැරීමට සූදානම් - සුමන්තිරන්ගෙන් ප්‍රකාශයක්ඇති වී තිබෙන දේශපාලන ව්‍යාකූලතා සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යතාවක් ඇතිවුවහොත් තම විපක්ෂ නායක ධුරය අත්හැරීමට උවද සූදානම් බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී එම්. ඒ. සුමන්තිරන් පවසනවා.

පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන්ට හිමි සභික ධුර ගණන 16ක් වනවා. කෙසේවෙතත් සිදු වූ බල පෙරළිය යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සිදුවුවහොත් ඔවුන්ගේ සභික ධුර ගණන ඊට වඩා වැඩි වනු ඇති.

ඒ අනුව විපක්ෂ නායක ධුරය ඉල්ලා සිටීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හැකිවන බවයි දේශපාලන විචාරකයින් පෙන්වා දෙන්නේ.
Powered by Blogger.