නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වාගේ සේවය අත්හිටුවයිනියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වාගේ සේවය අත්හිටුවීමට, නීතිය හා සාමය අමාත්‍යවරයා විසින් කරන ලද නිර්දේශයට ජාතික පොලිස් කොමිසමේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඝාතනයට කුමන්ත්‍රණය කරන ලදැයි ඔහු චෝදනාවට ලක්ව තිබෙනවා.
Powered by Blogger.