එළියට දානවදෝ නැද්දො කිය කියා හිත හිතා හිටි ඉන්දන මිල සූත්‍රය එළියට
ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම සදහා යොදා ගැනෙන සූත්‍රය, මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් අද මාධ්‍ය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

 අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පසුගිය දින කිහිපයේ බොරතෙල් බැරලයක මිල ඇමරිකානු ඩොලර් 5 කින් පමණ පහත වැටී ඇති බවයි.Powered by Blogger.