මිල සූත්‍රයට අනුව වැඩි වූ ඉන්දන මිල මෙන්නමිල සූත්‍රයට අනුව මෙවරද ඉන්දන මිල වැඩි වී තිබෙනවා ඒ අනුව,

ඔක්ටේන් 92 ක පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 6 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, එහි නව මිල  රුපියල් 149 ක්.

එමෙන්ම ඔක්ටේන් 95 ‍වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල ඉහල දමා ඇත්තේ රුපියල් 8 කින්. ඒ අනුව එහි නව මිල  169 ක්

තවද සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8 කින් ඉහළ දමා ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 141 ක්.

කෙසේ වෙතත් ඔටෝ ඩීසල් මිල සංශෝධනය කර නොමැති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.

Powered by Blogger.