මහින්ද අමරවීරට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධූරය


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද අමරවීරට කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය ධූරය හිමිවන බව  ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. තිස්සමහාරාමයේ පැවැත්වෙන ජාතික වප්මගුල් උත්සවයට එක්වෙමින් ජනපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා.

එසේම හිටපු කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා එම අමාත්‍යධුරයට පත්වීමෙන් පසුව විශාල වැඩ කොටසක් කළ බවත් ඔහු ඉදිරියටත් කෘෂිකර්ම ඇමති ලෙස කටයුතු කරනු ඇති බවයි ජනපතිවරයා සඳහන් කළේ.

Powered by Blogger.