විජයකලා මහේෂ්වරන් මීට සුළු මොහෙතකට පෙර අත්අඩංගුවට ගනීහිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන්  මීට සුළු මොහෙතකට පෙර අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා හිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන්  පොලිස් සංවිධානාත්මක අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ දී මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගත් බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.
Powered by Blogger.