කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හදිසියේ ජල සැපයුම අත්හිටුවයිකෝට්ටේ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය, කොළඹ 05 , කොළඹ 07 සහ කොළඹ 08 ප්‍රදේශවලට අද දහවල් 12 සිට හෙට උදෑසන 5 දක්වා පැය 17 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පවසනවා.


අඹතලේ සිට ජුබිලි ජල තටාකයට ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන නළ මාර්ගයේ හදිසි අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි  ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය කියා සිටියේ.

එමෙන්ම, මහරගම, බොරලැස්ගමුව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට මෙන්ම කොළඹ 06 ප්‍රදේශයට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව ද ජල සම්පාදන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Powered by Blogger.