ඒකාබද්ධයේ පක්ෂ නායකයින්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද - ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් ආරාධනා කරයිහිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයින්ගේ විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද(11) පැවැත්වීමට නියමිතයි.
අද පස්වරු 5.30ට මෙම සාකච්ඡාව පැවත්වෙන අතර, පසුගිය දා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ මන්ත්‍රීවරුන්ට ද මෙම මෙම සාකච්ඡාව සඳහා  ආරාධනා කර ඇති බවයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේ.

මෙහිදී වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව සහ භාරකාර ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබේ.
Powered by Blogger.