ජාතික රූපවාහිනී විකාශනය හදිසියේ නවතා දමයි..ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ විකාශන කටයුතු තාවකාලික අත්හිටුවා තිබෙනවා

මීට ස්වල්ප මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා ජාතික රූපවාහිනී කටයුතු ඉදිරි පැය කිහිපයක් තුළ යළි සුපුරුදු තත්ත්වයට ගෙන එන බවට ද මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අනුව ජාතික රූපවාහිනී විකාශන කටයුතු මේ වනවිට අත්හිටවා තිබේ.

චැනල් Eye සහ නේත්‍රා නාලීකාව ද අත්හිටවා ඇත.
Powered by Blogger.