ත්‍රිරෝද රථ වල මීටර් නැත්තම් පොලීසියට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලය
 ත්‍රිරෝද රථවල සවි කර ඇති මීටර්වල ප්‍රමිතිය පිළිබදව තත්ත්ව වාර්තාවක් ලැබීමෙන් පසු  මීටර් සවි කර නොමැති ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන් අධිකරණය හමුවට පැමිණවීමේ බලය පොලීසියට ලබාදීමට කටයුතු කරන බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබද ජාතික සභාව පවසනවා.

එහි සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ සඳහන් කළේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය විසින් ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත ත්‍රිරෝද රථ සදහා සවි කර ඇති මීටර්වල ප්‍රමිතිය පිළිබද වාර්තාව විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වෙත ලබාදීමට නියමිතයි බවයි.

අදාළ වාර්තාව අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසු මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.

Powered by Blogger.