ඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල් ට්‍රම්ප් ගුවන් යානයට ගොඩවෙන්න ගිහින් වුන අකරතැබ්බය - Videoඇමෙරිකානු ජනාධිපති ඩොනල් ට්‍රම්ප්  ගුවන් යානයට නගින අවස්ථාවේ  සපත්තුවේ TOILET PAPER කැබැල්ලක්  ඇලවී ඇති වීඩියෝවක් සමාජ ජාල මාධ්‍යයේ මේ දින වල හුවමාරු වෙනවා.

ඔහු දේශපාලන රැළියක ඇමතීම සඳහා ගුවන් මගින් එම අදාල ස්ථානයට යාමට ගුවන් යානයට ගොඩවන  අවස්ථාවේ දීයී මාධ්‍යවේදීන්ගේ කැමරා වල එය සටහන් වී තිබුණේ.

Powered by Blogger.