ප්‍රධාන මාර්ගයක් ගිලා බසී ගමනා ගමනය සම්පූර්ණයෙන් නවතා දමයි - Video
හැටන් මස්කෙළිය නෝවුඩ් මාර්ගයේ නිව් වැලිගම ප්‍ර‍ධාන මාර්ගය අද (15) අලුයම වන විට අඩි 10 පමණ පොළව තුලට ගිලා බැස තිබෙනවා. එමෙන්ම  ඒ අසල පිහිටි නිවාස පහක් ක්ද නාය යාමට පටන් ගෙන ඇති බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.

මිට දින කිහිපයකට ප්‍රථම එම ප්‍රදේශය නායයාමට සක්‍රිය විමත් සමගමඑහි පදිංචි පවුල් පහකට අයත් සමාජිකයන් 23 දෙනෙකු ජාතික ගොඩනැලි ආයතනයේ නිර්දේශයක් මත ඔවුන් පදිංචි නිවාසවලින් ස්ථිරවම ඉවත් කරන ලදි .

එම ප්‍රදේශය නායාමට සක්‍රිය විමත් සමගඑම ස්ථානයෙන් රථ වාහන ගමනා ගමනය සම්පුර්ණයෙන්ම නතර කිරිමට නොර්වුඩ් පොලිසිය පියවර ගත්තා. එම මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා වාහන විකල්ප මාර්ග ඔස්සේ ධාවනය කිරිමටයි පොලිසිය පියවරගෙන තිබුණේ.
Videoව පහතින්...

Powered by Blogger.