වාහන මිල ගණන් 10% - 15 %ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළලට! හේතුව මෙන්න

ලබන වසරේදී වාහන මිල ගණන් ඉහළ යනු ඇතැයි වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා. එය 10% - 15 %ත් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යනු ඇතැයි වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය දැනුම් දෙනවා. මේ සඳහා බලපා ඇති ප්‍රධානතම හේතුව වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙ පවතින දේශපාලන අස්ථාවරත්වය හා ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ සිදුවන අවප්‍රමාණය බවයි ඔහුන් පෙන්වා දෙන්නේ.
Powered by Blogger.