පාර්ලිමේන්තුවේ දිනය යළිත් වෙනස් වෙයි - කමිටු 12 ක් අහෝසියි


පාර්ලිමේන්තුව 05 දා යළි රැස්වීමට ගත් තීරණය යළි වෙනස් කර තිබෙන බවට ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා. ඒ ආණ්ඩුවට සහාය පළ කරන විරෝධතාවක් පැවැත්වීම හේතුවෙන්. එහෙත් 07 දා රැස්වීමට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇති බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

 එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසන් කිරීමත් සමග කාරක සභා රැසක් අහෝසී වී තිබෙනවා.
ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ වාර අවසාන කරනු ලැබුවේ පසුගිය 27 වැනිදායී.

පාර්ලිමේන්තු නියෝජ්‍ය මහලේකම් නීල් ඉද්දවෙල මහතා සඳහන් කළේ,  ඒ අනුව රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව, පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව, මහජන පෙත්සම් කාරක සභාව සහ ගෘහ කාරක සභාව එලෙස අහෝසි වන බවයි.

ඊට අමතරව අමාත්‍යංශීය උපදේශක කාරක සභාව, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා පිළිබඳ කාරක සභාව, වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව ඇතුළු කාරක සභා 12 ක් අහෝසි වී ඇත.

එහෙත් අංශික අධීක්ෂණ කමිටු, උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව හා තේරීම් කාරක සභාව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකවීමට නව ස්ථාවර නියෝග යටතේ ප්‍රතිපාදන පවතින බව නීල් ඉද්දවෙල මහතා සඳහන් කළේ ය.

මේ අතර නව ආණ්ඩුවේ සියලු අමාත්‍යරුන් දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේ නව ආසන පැනවීම ආරම්භ කිරීමට නියමිත ව පවතිනවා.

Powered by Blogger.