රාජසන්තක කරන ලද ඇමෙරිකානු ඩොලර් 53455ක මුදලක් අගමැති අත්සනින් නිදහස් කිරීමට නියෝග
රාජසන්තක කරන ලද ඇමෙරිකානු ඩොලර් 53455ක මුදලක් නිදහස් කරන්නැයි  මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අත්සනින් යුත්  ලිපියක් මගින් රේගුවට නියෝග කර තිබෙනවා.
ඒ පිළිබඳව අදාල ලිපිය මේ වන විට සමාජ ජාලමාධ්‍යයේ හුවමාරු වන අතර, කෙසේ වෙතත් රේගු ආඥා පනත අනුව මුදල් අමාත්‍යවරයාට එවැනි නියෝගයක් ලබාදිය හැකි බවයි රේගුව සඳහන් කරන්නේ.

එම ලිපිය පහතින්


Powered by Blogger.