කළුතර ස්කාගාරයක ස්පීතු ටැංකියේ පුද්ගල මල සිරුරක්මෙරට ප‍්‍රසිද්ද අරක්කු නිෂ්පාදන ආයතනයක් වන DCSL ආයතනයේ  කළුතර ස්කාගාරයයේ ස්පීතු අඩංගු ⁣ටැංකියක පුද්ගලයෙනක් මිය ගොස් ඇතැයි වාර්තා වෙනවා.

එහි සිදුකල කිසියම් නඩත්තු කටයුතුත්තක් අතරතුර සිදුවු අනතුරකින් පුද්ගලයන් සිවුදෙනකු එහි සිරවී ඇති අතර ඉන් එක් පුද්ගලයෙක් ටැංකිය ඇතුලත වැටී මියගොස් ඇතැයි සදහන්.

මල සිරුර ඉන් ඉවත් කිරීමට දිගු කාලයක් ගත වී ඇති අතර, එම සිරැර තිබු ටැංකියේ ස්පීතු මගින් අද වන විටද අරක්කු නිශ්පාදනය කරමින් පවතින බවයි එහි සේවකයෙකු කියා සිටියේ.

Powered by Blogger.