පෙත්සම් විභාගය ඇරඹෙයි - ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයට විශේෂ පොලිස් ආරක්‍ෂාවක්
මේ වන විට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවට ආරක්ෂාවක් යොදවා ඇති අතර, පොලිස් නිලධාරීන් 200ක් සහ කැරළි මර්ධන ඒකකයේ නිලධාරීන් කැඳවා ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.


ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කළ පෙත්සම්  විභාගය මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා

මේ අවස්ථාව සඳහා විවිධ රටවල් වල තානාධිපති වරු ඉන්දීය නීති විශාරදයන් මෙන්ම තවත් නීති ශේත්‍රයට අදාල බොහෝ පිරිසක් සහභාගී වී ඇති බවටයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ. විභාය කිරීම සඳහා පෙත්සම් 13ක් පවතිනවා.

Powered by Blogger.