බදු රැසක් ඉවතට මුදල් අමාත්‍යාංශ්‍යයෙන් ඊයේ දුන්න සහන සියල්ල මෙන්න
පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් පවනා තිබූ බදු රැසක් සංශෝධනය කිරීම  මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.ඒ අනුව  සීනි සඳහා කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 10 කින්, පරිප්පු සහ කඩල සදහා කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 5 කින්, උදු සදහා කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 25 කින් වශයෙන්.

තිරිගු ඇට සදහා පැවති කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 6 ක් වූ තීරු බදු සහනය රුපියල් 9 දක්වා වැඩිකර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිල වහාම අඩු කරන බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ. ලොකු ළුෑණු සහ අර්තාපල් සදහා වන විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්ද කිලෝග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 40 ක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ඇති.

ගොවීන් ගත වු වසර 3 ක කාලය තුළ වාණිජ බැංකු මගින් ලබාගත් රුපියල් මිලියන 50 ක උපරිමයක් දක්වා වන ණය මුදල සදහා වූ පොලී සහ දඩ මුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හැර එම පිරිවැය රජය විසින් දරා ගැනීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. ඒ, පැවති අයහපත් කාලගුණය හමුවේ ගොවීන්ට හා කුඩා වී මෝල් හිමියන්ට සිදුවූ බලපෑම සැලකිල්ලට ගනිමින්.

වී වගාව සදහා කිලෝග‍්‍රෑම් 50 ක පොහොර මිටියක මිල රුපියල් 500 ක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ඇති. සෙසු බෝග සදහා කිලෝග‍්‍රෑම් 50 ක පොහොර මිටියක සහන මිල රුපියල් 1,500 සිට රුපියල් 1000 දක්වා අඩු කර තිබෙනවා. කෘෂිකාර්මික ආදායම මත බද්ද පවතින උපරිම අනුපාතය 24% සිට 14% ක් දක්වා අඩු කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

14% ක සහනදායී ආදායම් බදු අනුපාතය වර්තමානයේදී අදාල වන්නේ කෘෂි කාර්මික කටයුතු වල නිරත සමාගම් වලට පමණි. කෘෂි කාර්මික ව්‍යාපාර වල නියුතු අනෙකුත් පුද්ගලයන්ගේ් කෘෂිකාර්මික ආදායම් මත බද්ද පවතින උපරිම අනුපාතය වන 24% සිට  14%දක්වා අඩු කෙරේ.

මේවනවිට සුළු සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන් යන කාණ්ඩය යටතේ 14% ක සහනදායී ආදායම් බදු අනුපාතය අදාල වන්නේ සමාගම් සඳහා පමණි. මෙම අනුපාතය වෘත්තීය සේවා සපයන්නන්ද ඇතුළුව සියළු තැනැත්තන්ට අදාල කෙරේ. ඒ අනුව වෘත්තීය සේවා සදහා වන උපරිම බදු අනුපාතය 24% සිට 14%දක්වා අඩු කෙරේ. 

මූල්‍ය ආයතනයක පවත්වාගෙන යන ඉතිරිකිරීම් සහ ස්ථාවර තැන්පතු මත ලැබෙන පොළිය රඳවා ගැනීමේ බදු වලින් නිදහස් කෙරේ.

ශී‍්‍ර ලංකාවෙන් පිටතට සපයන සේවාවන් මත විදේශ ව්‍යවහාර මුදලින් කරන ඉපයීම් මෙරටට පේ‍්‍රෂණය කිරීම දිරිගැන්වීම සදහා දේශීය ව්‍යවසායකයන් වෘත්තිකයන් සහ පිටරට සේවය කරන තැනැත්තන් විසින් පේ‍්‍රෂණය කරන මුදල් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කෙරේ.

එකතු කළ අගය මත බදු සහ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු සරල කිරීම මගින් අධික ලෙස පනවා ඇති වක‍්‍ර බදු නිසා ජනතාවට ඇතිවී ඇති පීඩනය සමනය කෙරේ. වැට් බද්දට යටත් වීමට අවශ්‍ය සැපයුම් සීමාව වර්ෂයකට රු. මිලියන 12 සිට රු. මිලියන 24 දක්වා වැඩි කෙරේ.

කුඩා පරිමාණ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයින් සදහා සහන සලසාලමින් තොග සහ සිල්ලර වෙළෙඳ අංශය වැට් බද්දට යටත් වීමට අවශ්‍ය සැපයුම් සීමාවද වර්ෂයකට රු. මිලියන 50 සිට රු. මිලියන 100 දක්වා වැඩි කෙරේ.

දේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට සහාය වීම සඳහා ඉරූ දැව ආනයනය මත වැට් බදු අනුපාතය 15% සිට 5% දක්වා අඩු කෙරේ.

සුළු හා මධ්‍යපරිමාණ ඇඟළුම් නිෂ්පාදකයින්ට ප‍්‍රතිලාභ ලබාදීම සදහා ආනයනික රෙදිපිළි මත වැට් බද්ද ඉවත් කෙරේ.

දුරකථන සේවාවන් සඳහා පනවා ඇති ඉහළ බදු සැලකිල්ලට ගෙන 25%ක් වන විදුලි සංදේශ බද්ද 15% දක්වා අඩු කෙරේ.
Powered by Blogger.