විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්මතයි කිරිඇල්ල, පාඨලී කියයි - කිසිදු ජන්ද විමසීමක් සිදු වූයේ නෑ අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා
අගමැතිවරයාට සහ නව කැබිනට් මණ්ඩලයට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ගෙනා විශ්වාසභංග යෝජනාව පාර්ලිමෙන්තුවේ හඬ අනුව සම්මත වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ පාඨලී චම්පික පවසා සිටිනවා.

එහෙත් ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා කියා සිටින්නේ අද දිනයේදී කිසිදු ජන්ද විමසීමක් සිදු නොවූ බවත් පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු ස්ථාවර නියෝග අනුව සිදුනොවූ බවයි.
Powered by Blogger.