ඉදිරි මාස කිහිපයේදි රථ වාහන මිල ඉහළ යන්නේ මෙහෙමයි


රුපියල අවප්‍රමාණය වීම සහ පවතින දේශපාලන ස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ඉදිරි මාස කිහිපයේදි වාහන මිල ඉහළ යනු ඇති බව වාහන ආනායනකරුවන් පවසනවා. ඔහුන් පෙන්වා දෙන්නේ  15%ත් 20%ත් අතර ප්‍රමාණයකින්  වාහන මිල  ඉහළ යනු ඇති බවටයි


මේ අතර වාහන ආනයන කිරිම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය වාසුදේව නානයක්කාර මහතාද මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් පළකලා..

 “පුංචි කාර් ගෙන්වා අවසන්. ගෙන්වන්න අවශ්‍යතාවක් නැති තරමට වුවමනා කට්ටිය ගෙන්වා අවසන්. අපි කියන්නේ ලොකු කාර් හා මැද ප්‍රමාණය කාර් ගෙන්වන අයට බදු වැඩි කළ යුතුයි.

පුංචි කාර් ගෙන්වන අයට බදු අඩු කළ යුතුයි. නමුත් අපි මේ ඉන්න භාර කාර ආණ්ඩුව යටතේ පුංචි කාර් ගෙන්වන එක සීමා කරන්න වෙයි. මොකද අපි මේ ඉන්න ගැටලුත් එක්ක.”


Powered by Blogger.