රජයේ මුද්‍රණාලය අසල කලබලකාරී තත්ත්වයක් - ආරක්ෂාව තරකෙරේ
රජයේ මුද්‍රණාලයට   මේ වන විට විශේෂ ආරක්ෂාවක් ද යොදවා තිබෙනවා. ඒ පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමට අදාළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු කිරීමත් සමග එහි ඇති වී තිබෙන කලබලකාරී තත්ත්වය හේතුවෙන්.

මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවන බවට වූ ගැසට් නිවේදනයට අත්සන් තැබුවේ මීට පැයකට පමණ පෙර යි.

ඒ අනුව, මේවනවිට රජයේ මුද්‍රණාලය අවට කලබලකාරී තත්ත්වයක් මතුව තිබෙන බව එම ස්ථානයෙන් ලැබෙන වාර්තා සඳහන් කරනවා.

අද පස්වරුවේ රජයේ මුද්‍රණාලය රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පවරා ගැනීමට ද ජනාධිපතිවරයා පියවර ගනු ලැබුවා.
Powered by Blogger.