ප්‍රභාකරන්ගේ උපන්දිනයට සමගාමීව අද චිත්‍රපටියක් එළි දක්වයිප්‍රභාකරන්ගේ උපන්දිනයට සමගාමීව චිත්‍රපටියක් එළිදැක්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහි අධ්‍යක්ෂණය venkatesh Kumar සිදුකර ඇති අතර එහි මංගල දර්ශනය අද පෙන්නීමට නියමිතය බවයි ඔහුගේ Facebook පිටුවේ සඳහන් කර ඇත්තේ.Powered by Blogger.