මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ක්‍රියාකාලාපය නිසා රටම අවුල් සහගත තත්වයකට පත් වෙලා -කුමාර වෙල්ගම
 ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ක්‍රියාකාලාපය නිසා රටම අවුල් සහගත තත්වයකට පත්ව ඇති බව කුමාර වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කලා.

එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් මෙලෙස අදහස් දක්වා සිටියා...

‘සිරිසේන මහත්තයාගේ හරි තීන්දුවක් ගත්තේ නැති නිසා රටම ඉවරයි.. මිනිසුත් ඉවරයි.. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව මැතිවරණයකින් පෙරළන්න තිබුණා. බහුතරේ නැතිව මොකද්ද මේ නටන නාඩගම  මම නම් කැමති නෑ ‘ යනුවෙනි.
Powered by Blogger.