පරාක්‍රම සමුද්‍රය පහළ ප්‍රදේශවල; ජීවත්වන ජනතාවට නිවේදනයක්
ඇද හැලෙන වර්ෂාවත් සමග පරාක්‍රම සමුද්‍රය ද පිටාර මට්ටමට පැමිණ තිබීම හේතුවෙන් වාන් දොරටු 10ක් විවෘත කර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

 දිස්ත්‍රික් වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ තවදුරටත් වාර්ශාව පැවතිය හොත් වාන් දොරටු විවෘත කිරීමේ ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමට සිදුවන බවයි.

එසේම පරාක්‍රම සමුද්‍රය පහළ ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන ජනතාව මේ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් මේ වන විටත් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව දැනුවත් කරමින් සිටින බවටයි වාර්ථා වෙන්නේ.
Powered by Blogger.