හෙලිකොප්ටරයෙන් මහනුවරට පැමිණි දයා ගමගේ පොලීසිය හරවා යවයි

හිටපු ඇමැතිචවරුන් කිහිපදෙනෙකු හා හිටපු අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා මහනුවරට පැමිණි පෞද්ගලික හෙලිකොප්ටර් යානය මහනුවර අස්ගිරි ‍පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයට ගොඩබැසීමට ඉඩ නොදීම නිසා ඔවුන්ට කුණ්ඩසා‍ලේ ප්‍රදේශයෙන් බැසීමට සිදුව තිබෙනවා. අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා නායක හිමියන් බැහැ දැකීම සඳහා තමන් පැමිණි බවයි හිටපු අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා සඳහන් කළේ. එහෙත් මහනුවර අස්ගිරි ‍පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයට තම හෙලිකොප්ටර් යානය ගොඩබැසීමට පොලීසිය හරස් වීම හේතුවෙන් කුණ්ඩසා‍ලේ ක්‍රීඩාංගණයට ගොඩබැසීමට තීරණය කර ඇති අතර, අනතුරුව කුණ්ඩසා‍ලේ සිට ඔවුන් අස්ගිරි මහා විහාරය දක්වා කුලී වෑන් රථයකින් පැමිණ තිබෙනවා. අස්ගිරි ‍පොලිස් ක්‍රීඩාගංණයේ ගොඩබැස්සවීම සඳහා තමන්ට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව අවසර ලබා දී තිබෙන බවයි අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතා අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහානායක හිමියන් හමුවේ කියා සිටියේය. මෙය ජනාධිපතිවරයා හෝ නව අගමැතිවරයා සම්බන්ධ ගැටලුවක් නොවන නමුත් අදාළ ‍පොලිස් නිලධාරීන් මෙවැනි දේ කිරීම මගින් ලකුණු ලබාගැනීමට උත්සාහ කරන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා. ගුවනින් පැමිණි මන්ත්‍රීවරු බැස ගිය පසු හෙලිකොප්ටර් යානය ඉන් ඉවත් කර ගන්නා බව කීවත් ‍පොලිස් නිලධාරීන් ඒ සඳහාද අවසර ලබානොදුන් බව ද හිටපු අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.
Powered by Blogger.