ආණ්ඩු පක්ෂය විශ්වාසභංගයෙන් පරාජය වූවා - කතානායක කරූ ජයසූරිය ප්‍රකාශ කරයි - ඡායාරූපආණ්ඩු පක්ෂය විශ්වාසභංගයෙන් පරාජය වූයේ යැයි තමාට පිළිගැනීමට සිදුවන බව කතානායක කරූ ජයසූරිය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ කැබිනට් මණ්ඩලයට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංග යෝජනාවට අදාළ ඡන්ද විමසීම අතරතුර එජනිස මන්ත්‍රීවරු එයට ඡන්දය ප්‍රකාශ නොකර කළහකාරීව හැසිරීමත් සමගයි.

මෙම තත්ත්වය හමුවේ විශ්වාසභංගයට පක්ෂව ඡන්දය පළ කළ මන්ත්‍රීවරුන්ව පමණක් ගණනය කිරීම සිදු කර ඇති අතර ඒ අනුව විශ්වාසභංග යෝජනාව ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා.

මෙහි දී එජනිස මන්ත්‍රීවරු සභාගර්භය මැදට පැමිණ කළහකාරී වීමත්, සෙංකෝලය පැහැරගැනීමටත් උත්සහ දරා ඇති අතර එම තත්ත්වයත් සමග පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින දක්වා අත්හිටුවීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

Powered by Blogger.