ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ධූරය එස්.බී. දිසානායකට මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ දිවුරුම් දුන් එස්.බී. දිසානායක ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා ලෙස පත් කර  තිබෙනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන විසින් ඊට  අදාළ පත්වීම් ලිපිය අද දිනයේදී අමාත්‍යවරයා වෙත ලබා දී ඇති අතර,  ඒ අනුව ඔහු හෙට උදෑසන එම ධුරයේ වැඩ භාරගැනීම නියමිත බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.

Powered by Blogger.