රාජිත ජෝන් ජනාධිපති කාර්යාලයට ගිය ඇත්ත හේතුව රාජිත පැහැදිළි කරයි


තමා හා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝන් අමරතුංග මහතා ජනාධිපතිගේ ආරාධනාවකට අනුව සාකච්ඡාවක් සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලයට යාමට හේතුව ජනාධිපතිගේ ආරාධනාවකට අනුව බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.


ජනාධිපතිවරයා වත්මන් තීරණය ගැනීමට ඉවහල් වූ හේතු ගැන  දීර්ඝ ලෙස විස්තර කළ බව කී රජිත සේනාරත්න මහතා ඒ හේතු අසා සිටි තමා ජනපතිට ප්‍රතිඋත්තර ලබාදුන්  බවද  සඳහන් කළා.

ජනාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡාවේදී තමා සාක්ෂියක් වශයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජෝන් අමරතුංග මහතාද කැටුව ගිය බවයි රාජිත සේනාරත්න මහතා කියා සිටියේ.

වත්මන් ප්‍රශ්නය නීත්‍යානුකූලව විසඳා ගැනීම පිළිබඳව මෙම සාකච්ඡාවේදී මූලික අවධානය යොමු වූ බව කී මන්ත්‍රීවරයා සාකච්ඡාව සාර්ථක යැයි හැගෙන නමුත් ඒ කරුණු ක්‍රියාත්මක වීම ගැන හෝ නොවීම ගැන කිසිවක් කිව නොහැකි බවද සඳහන් කළා.

ජනාධිපති කී කරුණු එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාටද සැල කළ බවයි රාජිත සේනාරත්න මහතා කීයා සිටියේ.

Powered by Blogger.