හම්බන්තොට මැතිවරණ කටයුතු වලට වෙඩි නොවදින සුපිරි වාහන දෙකක් කටුනායක අංගනයට ගොඩබස්සයිරනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය ධූරයෙන් පහ කිරීමත් සමඟම වෙඩි නොවදින රේන්ජ් රෝවර් රථ දෙකක් එක්සත් රාජධානියෙන් ආනයනය කර තිබෙන බවට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. එම රථ දෙක පසු ගිය අඟහරුවාදා කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යාන්තර ගුවත් තොටුපල භාණ්ඩ අංගනයේදී දැකගත හැකි  වූ අතර, එම රථ නව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතා ඇක්සස් සමාගම හරහා මෙරටට ගෙන්වා තිබෙන බවටයි වැඩිදුරටත් තොරතුරු වාර්ථා වුණේ.

එමෙන්ම මෙම රථ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ඔහුගේ මැතිවරණ කටයුතු සඳහා ආනයනය කර තිබෙනවා.

ලෑන්ඩ් රෝවර් සමාගමට අනුව මෙම රථය බැලැස්ටික් ප්‍රාහාර, DM51 ග්‍රෙනේඩ් ප්‍රහාර, AK 47 වර්ගයේ ගිණි අවි ප්‍රහාර, ආධී ප්‍රහාර වලින් කිසිදු උපද්‍රවයක් නොමැතිව බේරීමට හැකිවන අයුරින් මෙම රථ නිපදවා ඇත.

Powered by Blogger.