මහින්ද රාජපක්‍ෂ ඇතුළු කණඩායම අද විශේෂ තීන්දුවක් ගනීපාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය හමුවේ ගොනු කර ඇති නඩුවල තීන්දුව ලැබෙන තෙක් පාර්ලිමේන්තු සභා රැස්වීම් සදහා සහභාගී නොවීමට මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම තීරණය කර තිබෙනවා.

කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා  පක්‍ෂපාතී ලෙස කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් මෙලෙස පාර්ලිමේන්තුව වර්ජනය කල බවයි ඔහුන් සඳහන් කරන්නේ.

එමෙන්ම කතානායකවරයා සම්බන්ධයෙන් ගන්නා ක‍්‍රියා මාර්ග ගැනද  තමන්ගේ අවධානය යොමු වී ඇති බවයි මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම  කියා සිටියේ.

එ අනුව දෙසැම්බර් 07 වැනිදා අධිකරණ තීන්දුව ලබෙන තෙක් පාර්ලිමේන්තු සභා රැස්වීම් සදහා සහභාගී නොවුනු ඇති.
Powered by Blogger.