කුරුණෑගලම මවිත කරමින් වෙල්යායක අද අළුයම මතු වූ අමුතු දේ මෙන්න - Photos


කුරුණෑගල මුත්තෙට්ටුගල ප්‍රදේශයට ආසන්නයේ පිහිටි වෙල්යායක තිබි අද (29) අළුයම සුදු පැහැති වළාකුලකට සමාන ද්‍රව්‍යයක් දකින්නට ලැබුනු බව ප්‍රදේශවාසින් සදහන් කර සිටි.

මෙය ඉතා විශාල ප්‍රදේශයක් පුරා පැතිරි තිබුනු බවත් හිරු එළිය පතිත වන විට ක්‍රමයෙන් එය දියවි යන සොභාවයක් දකින්නට වු බව ප්‍රදේශවාසින් පවසනවා.

එම සුදු පැහැති ද්‍රව්‍ය අතින් අල්ලන විට දියවි යන සොභාවයක් දකින්නට වු බව එක් ප්‍රදේශවාසියෙක් අප වාර්තාකරු සමග පවසා තිබේ. කෙසේ වෙතත් මෙය සත්‍ය වශයෙන්ම කුමක්ද යන්න තවමත් අනාවරණය වී නැ.
Powered by Blogger.