එජාපය 13 දා පැවැත් වීමට තිබූ රැළිය කල් දමයිඑක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් එළැඹෙන 13 දා සංවිධානය කර තිබූ ජන බල මෙහෙයුම් රැළිය ලබන 17දා දක්වා කල් දැමීමට එම පක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවාහැරීමට අදාළව ගොනුකළ පෙත්සම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගය ලබාදීමට නියමිත හෙයින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මෙසේ සිය රැළිය කල් දමා ඇත.

ඒ අනුව යුක්තියේ ජන සටන නමින් එම රැළිය 17 දා කොළඹ ගෝල් ෆේස් පිටියේදී පැවැත්විමට නියමිතය.
Powered by Blogger.