ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කරපිංචා රටවල් 4කට රැගෙන යාම තහනම් කරයි ‍ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කරපිංචා රැගෙන ඒමෙ යුරෝපා රටවල් 4ක් නියෝග කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉතාලිය, සයිප්‍රසය, ග්‍රීසිය සහ මෝල්ටා රාජ්‍යයන්වලට  ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කරපිංචා රැගෙන ඒම තහනම් කරතිබෙන බවයි  අදාල තානාපති කාර්යාල පෙන්වා දෙන්නේ.

යුරෝපා සංගමය විසින් මෙම තහනම පනවා ඇති අතර, ඔවුන් මෙම තහනම පනවා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිට  යුරෝපා රටවලට අපනයනය කරනු ලබන වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි මෙමගින් බලපෑමක් එල්ලවීම හේතුවෙන්.

කරපිංචා ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ශ්‍රී ලාංකිකයින් විශාල පිරිසක් ඔවුන්ගේ ගමන්මලු තුළ රැගෙන යාම මෙම ගැටළුවට හේතු වී ඇති බවයි එම සංගමය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.


මේ හේතුවෙන් ගමන්මලු තුළ කරපිංචා රැගෙන ඒම සිදු නොකරන ලෙස ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට දැනුම් දෙන රෝම තානාපති කාර්යාලය පෙන්වාදෙන්නේ එවැනි ද්‍රව්‍ය රැගෙන ඒමෙන් කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ දී සිදුකරන ගමන්මලු පරීක්ෂාවේදී විවිධ අපහසුතාවලට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇති බවයි.
Powered by Blogger.