අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි තෙල් මිල පහළට - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි තෙල් මිල පහළට
අද (21) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඔක්ටේන් 92 සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්ට්‍රල් සහ සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රු.10 කින් ද ඔටෝ ඩීසල් රු. 5කින් අඩු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී පවසනවා.

Powered by Blogger.