එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වුවහොත් ඇමතිකම් නෑ ජනාධිපති ශ්‍රී ලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ට තරවටු කරයි - LEN - www.lankanenews.com | Latest news from Sri Lanka in Sinhala

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එක්වුවහොත් ඇමතිකම් නෑ ජනාධිපති ශ්‍රී ලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ට තරවටු කරයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් කිසිවෙකු හෝ එක්සත් ජාතික පෙරමුණට එක්වුවහොත්  ඔවුන්ට තමන් ඇමතිකම් ලබා නොදෙන බව ජනාධිපතිවරයා සැළ කර තිබෙනවා. නිදහස් පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිදහස් පක්‍ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ආණ්ඩුවට එක්නොවන ලෙසයි.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ අනුමැතියකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ආණ්ඩුවට එක්කර නොගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ද ප්‍රකාශකර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ මන්ත්‍රීවරුන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ආණ්ඩුවට එකතු කර ගැනීමට එම පෙරමුණ මන්ත්‍රීවරුන් විරෝධය පළකිරීමත් සමග අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කර ඇත.


Powered by Blogger.