මහින්දට අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසට කටයුතු කිරීම වළකාලමින් පැනවූ අතුරු තහනම් නියෝගයට එරෙහි අභියෝගය සලකා බැලීම අද
දෙසැම්බර් මස 3වැනි දා අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගය නීතිමය ප්‍රතිපාදනවලට පටහැනි සහ දෝෂ සහිත බැවින් එම නියෝගය ඉවත දමන ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගොනු කළ අභියාචන පෙත්සම අද  (12) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී සලකා බැලීමට නියමිතයි.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසට කටයුතු කිරීම වළකාලමින් අභියාචනාධිකරණය පසුගිය දා  අතුරු තහනම් නියෝගයක් ලබා දුන්නා.
අනතුරුව එය අභියෝගයට ලක්කරමිනුයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නැවතත් පෙත්සමක් ගොනු කර තිබුණේ.

එහි දී දෙසැම්බර් මස 3වැනි දා අභියාචනාධිකරණය ලබාදුන් අතුරු තහනම් නියෝගය නීතිමය ප්‍රතිපාදනවලට පටහැනි සහ දෝෂ සහිත බැවින් එම නියෝගය ඉවත දමන ලෙසට මෙම අභියාචන පෙත්සමෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉල්ලා සිටියා.

මෙම අභියාචන පෙත්සම්වල වගඋත්තරකරුවන් ලෙසට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 122 ක් සහ හිටපු කැබිනට් මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන් , නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන් 49 ක් නම් කර තිබෙනවා.

Powered by Blogger.