පාර්ලිමේන්තුවට ලක්ෂ දෙකාමාරකට අධික දේපළ හානියක් - ආරක්ෂිත කැමරා දර්ශන නැරඹීමට සැරසෙයි


පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ කළහකාරී සිදුවීම් හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ දේපළවලට රුපියල් 260,000ක පමණ අලාභයක් සිදුව ඇති බවට තක්සේරු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මයික්‍රොෆෝනවලට සිදුව ඇති අලාභය රුපියල් 230,000 කට අධික වන අතර, සභාගර්භය වටා ඇති කණු දෙකකට හානි සිදුව ඇති අතර ඒ සඳහා රුපියල් 30000ක් පමණ වනවා.

පාර්ලිමේන්තු ඉන්ජිනේරු අංශය මගින් මෙම තක්සේරු කිරීම් සිදු කර තිබෙන බවයි  පාර්ලිමේන්තු පාලනාධිකාරිය සඳහන් කළේ

කෙසේ වෙතත්  ඉතා වටිනා පොත් කිහිපයකට එලෙස හානි සිදුව ඇති අතර,  සිදුවීම්වලට අදාළ ආරක්ෂිත කැමරා දර්ශන නැරඹීමට ද මේ වන විට සැලසුම් කර ඇති බවයි පාලනාධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ කළහකාරී සිදුවීම් පිළිබඳ විමර්ශනයට පත් කළ සය පුද්ගල කමිටුව ලබන 12 වන දා රැස් වීමට නියමිතයි.

ඉන් පසු එම සිදුවීම්වලට සම්බන්ධ මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කරන බවයි එම කමිටුවේ සභාපති නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා කියා සිටියේ.

Powered by Blogger.